fbpx

Program Białostockiej Szkoły Realnej

Białostocka Szkoła Realna to koncept 4-letniego liceum, które ma realizować oficjalną podstawę programową wraz z rozszerzeniami. Informujemy, że w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu uruchomienia szkoły do kolejnego roku szkolnego.

Podobnie jak w innych szkołach uczniowie Szkoły Realnej mogą zdecydować się na rozszerzony zakres przedmiotów (np. matematyki, chemii, j. angielskiego itd.), które są wysoko punktowane na wybranych uczelniach.

Przygotowujemy do matury i do podjęcia studiów (także zagranicznych).

Nasze metody nauczania są jednak inne niż w większości szkół publicznych, a dzięki optymalizacji czasu potrzebnego na naukę podstawy, uzupełniamy program o dodatkowe przedmioty, specjalizacje i koła zainteresowań. 

Metody

Uczymy skutecznie
W małych klasach, ze skupieniem i cierpliwością dla każdego ucznia, bez dodatkowych korepetycji i rutyny, nowoczesnymi metodami.

Wykorzystujemy tzw. korelacje
Kadra nauczycieli współpracuje ze sobą, ponieważ realne zjawiska nie powinny być ograniczane do jednej dziedziny. Na przykład geograf, fizyk i matematyk łącząc siły pokazują różne perspektywy analizy zjawisk w kosmosie.

Pokazujemy zamiast opowiadać
Tor lotu piłki na WFie jest przykładem dla lekcji fizyki, uczymy matematyki z wykorzystaniem eksperymentów, prowadzimy warsztaty z fizyki praktycznej połączonej z mechaniką i elektroniką, wykorzystujemy każdą szansę by uczyć poza szkołą – na licznych wyjazdach, na łonie natury, w formie praktyk w firmach.

Nie stawiamy ocen
– co oznacza brak oceniania numerycznego. Pracujemy w systemie oceny opisowej pozwalającej na dostrzeżenie indywidualnych mocnych stron. Motywujemy do poprawy w obszarach, które uczniowi idą słabiej. Sprawdzamy realne umiejętności, a nie tylko ilość punktów zdobytych na testach.

Nie zadajemy prac domowych
Wiedzę teoretyczną i praktyczną staramy się przekazać na zajęciach. Skutecznie – by uczniowie nie potrzebowali korepetycji. Szkoła angażuje uczniów w dodatkowe zadania pozalekcyjne w postaci projektów szkolnych. Są to multidyscyplinarne przedsięwzięcia wykonywane zespołowo.

Ważne przedmioty

W programie szkoły szczególne miejsce zajmują takie przedmioty jak: 

PSYCHOLOGIA
uczymy komunikacji, wiedzy o relacjach międzyludzkich, współpracy, rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami. Uczniowie (i nauczyciele) mają także możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia psychologicznego.

PORTFOLIO
uczymy jak zbierać, tworzyć i prezentować osobiste portfolio osiągnięć. Budujemy świadomość własnej profesjonalnej pozycji, pomagamy dostrzegać najmocniejsze strony i motywujemy do aktywnego udziału w projektach, które uatrakcyjniają przyszłe portfolio.

FILOZOFIA
motywująca do myślenia, pomagająca zrozumieć świat, przybliżająca zagadnienia etyki.

HISTORIA SZTUKI
doceniająca dorobek kulturowy społeczeństw, uzmysławiająca wagę sztuki, wskazująca zależność sztuki i innych nauk.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
absolwenci Szkół Realnych są często kojarzeni z kreatywnymi przedsięwzięciami, które przyjmują formę działających firm jeszcze przed maturą!

INFORMATYKA
solidnie przygotowujemy do życia w świecie nowych technologii.

JĘZYKI OBCE
traktowane jako jedna z umiejętności o największym znaczeniu dla przyszłych sukcesów. Obowiązkowym pierwszym językiem obcym jest język angielski – uczony z naciskiem na praktyczne wykorzystanie, Metodą Problemową, w powiązaniu z korelacjami przedmiotowymi (np. zagadnienia z biologii wyjaśniane po angielsku). Drugi język obcy zależy od ilości osób zainteresowanych – przy wystarczającej liczbie chętnych uczniów uruchomiony będzie kurs dowolnego języka obcego

Specjalizacje

O ile “rozszerzenie” ma charakter przedmiotowy, to „specjalizacja” skupia się na tematach zawodowych. Pod koniec drugiej klasy, po serii zajęć przygotowawczych, uczniowie wybierają jeden z 3 zestawów dodatkowych przedmiotów, które podnoszą realne kompetencje pożądane na rynku pracy i w codziennym życiu.

Podobnie jak w profesjonalnych szkoleniach zawodowych, po ukończeniu szkoły, absolwenci otrzymują oddzielne certyfikaty potwierdzające zdobycie konkretnych kompetencji. 

Uczeń może zmienić specjalizację w trakcie swojej edukacji – rozumiemy, że jest to naturalny proces poszukiwania własnej drogi.

Specjalizacja Leonardo BSR

LEONARDO

SZTUKA-MULTIMEDIA-NAUKI ŚCISŁE Warsztaty artystyczno-multimedialne wskazujące powiązanie sztuk wizualnych, językowych i muzycznych z solidnymi podstawami naukowymi.

Zainspirowana zawodami przyszłości:
scenarzysta, copywriter, producent video, grafik, ilustrator, architekt, konstruktor, dyrektor kreatywny, tatuator

Specjalizacja Elon BSR

ELON

BIZNES-TECHNOLOGIE-MARKETING
Zajęcia z biznesu i kreatywności. Przekuwamy wizje w innowacyjne, skuteczne produkty, usługi, firmy i organizacje. 

Zainspirowana zawodami przyszłości:
manager, startuper, marketer, kierownik projektu, social media manager, strateg biznesowy, twórca produktów cyfrowych

SHERLOCK

ANALITYKA-PSYCHOLOGIA
 Seria warsztatów z dedukcyjnego myślenia, analizy danych, wnioskowania, umiejętności obserwacji, psychologii, kognitywistyki i kryminalistyki.

Zainspirowana zawodami przyszłości:
analityk (Big Data, finansowy, ekonomiczny), detektyw, manager, HR-owiec, specjalista ds. komunikacji, terapeuta, policjant

Koła zainteresowań

Wspieramy pasje naszych uczniów i organizujemy im dodatkowe koła zainteresowań o takiej tematyce, ja jaką jest zapotrzebowanie w społeczności szkolnej. 

Zachęcamy do rozwijania w sobie dodatkowych zainteresowań, do drążenia niuansów związanych z hobby i do rozwijania się w ulubionych specjalizacjach. Przez pasję wskazujemy drogę ku poczuciu własnej wartości, odkrywaniu własnych mocnych stron i radości z pracy nad ulubionymi projektami. 

Każde hobby jest dla nas tak samo ważne i wartościowe.

Tutoring

Wszyscy uczniowie Białostockiej Szkoły Realnej mają możliwość skorzystania z tutoringu rozwojowego. 
W trakcie cyklu 8 indywidualnych spotkań z tutorem uczymy jak poznawać i lepiej wykorzystywać swoje talenty, jak szukać mocnych stron, pogłębiać wiedzę i zainteresowania oraz jak planować przyszłość. 

W programie tutoringowym Tutor stanowi dla ucznia autorytet (mówiąc w uproszczeniu, jest połączeniem coacha i mentora). Wskazuje możliwe drogi rozwoju i wspiera realizację zdefiniowanych wspólnie celów. 

Nasi Tutorzy

Hanna Mąka

Lubię ludzi i piękną przyrodę. Jestem osobą, która chętnie nabywa nowe umiejętności. Często podejmuję wyzwania, nieustannie poszukuję sposobów na skuteczną edukację moich uczniów, bo jestem… empatyczną i doświadczoną nauczycielką matematyki.

Tutoring jest dla mnie pracą dwóch osób nad małymi lub dużymi wyzwaniami. To jak wspólna podróż, w której najważniejszym środkiem transportu są cele, pragnienia i mocne strony tutoranta. Oferuję pomoc w rozpoznawaniu i odkrywaniu potencjałów oraz wsparcie w rozwijaniu pasji, zainteresowań a także towarzyszenie w realizacji celów.

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” (Heraklit z Efezu)
To dla mnie ważne motto życiowe. Zapraszam osoby otwarte na zmianę, poszukujące własnych ścieżek w konstruktywnym dialogu i współpracy.

Krystyna Ratasiewicz

Interesują mnie sztuki wizualne i różnorodne rodzaje twórczości. Lubię poznawać ludzi, ciekawi mnie świat. Ważna jest dla mnie wolność, poszukiwanie nowych inspiracji i nabywanie nowych umiejętności. Jestem nauczycielem uczącym się.

Tutoring jest dla mnie szczególnym spotkaniem z drugim człowiekiem, którego podstawą jest rozmowa i chęć współpracy. Jest procesem, który rozwija i wzajemnie poszerza horyzonty. Jest czasem, który warto przeznaczyć na zauważenie, rozpoznanie i wzmocnienie talentów. Jest koncentracją na przyszłości. 

Podczas naszych spotkań odkryjesz swoje mocne strony i zwiększysz pewność siebie. W Tutoringu współpracujemy nad wybranym przez Ciebie celem. 
Jeśli poszukujesz zmiany i chcesz się zaangażować w swój rozwój – Tutoring jest dla Ciebie. Zapraszam.

Magdalena Pogorzelska

Jestem pasjonatką sztuk wszelkich, muzykiem i nauczycielem gry na oboju. Pracuję z uczniami w wieku od 7 do 19 lat. Cenię równowagę duszy i ciała – osiągam ją poprzez literaturę, podróże, kontakt z przyrodą i jogę. Jestem mamą dwóch chłopców w wieku 10 i 13 lat. Wolne chwile poświęcam na dobre kino.

Tutoring jest dla mnie wspieraniem drugiego człowieka, rozmową i pracą nad sobą. Jest jak wędrówka w piękne rejony. Wymaga wysiłku, ale daje spełnienie i satysfakcję.

 Oferuję wspieranie i rozpoznawanie mocnych stron za pomocą empatycznej komunikacji. Pomoc i towarzyszenie w rozwoju osobowości, wyznaczaniu i realizowaniu celów.

Zapraszam ludzi otwartych na dialog i współpracę, ludzi poszukujących celu, zmiany i szerszej perspektywy.

Marta Małecka-Dobrogowska-Białostocka-Szkoła-Realna

Marta Małecka-Dobrogowska

Kreatorka działań rozwojowych, grupowych, inicjatorka i innowatorka. Z wykształcenia socjolog i ewaluator, zawodowo edukator, inicjator, badacz i menedżer projektów. Dyrektor wykonawczy  Białostockiej Szkoły Realnej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i praktycznym prowadzeniu projektów o charakterze społecznym, dotyczącym edukacji, rozwoju regionalnego, poszukiwania działań w obszarze innowacji społecznych oraz kształcenia zawodowego oraz ustawicznego. Aktywnie uczestniczy i wspiera realizację działań rozwojowych. Współtworzy i koordynuje projekty edukacyjne i społeczne z dziedziny innowacji, przedsiębiorczości społecznej, zrównoważonego rozwoju.

Po godzinach: mama, żona i mieszkanka Gajownik – gdzie wspólnie z dziewczynami działa lokalnie.

Założenia edukacji realnej zostały określone przez Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych (ORSR).
Jego zadaniem jest propagowanie nowatorskiego systemu nauczania, skupianie środowiska osób zainteresowanych jego stosowaniem, pomoc w tworzeniu w całym kraju szkół realnych i zapewnienie odpowiedniego poziomu ich funkcjonowania. ORSR został powołany przy Bednarskiej Szkole Realnej.
Białostocka Szkoła Realna, bazuje na współdziałaniu Szkół Realnych w Polsce: Bednarskiej Szkoły RealnejWawerskiej Szkoły Realnej i Lubelskiej Szkoły Realnej oraz modelu szkół realnych w Europie.

Podkreślamy wspólne wartości, które są podstawą działań i programów wszystkich Szkół Realnych. Więcej >

Przewiń do góry